Tossavaisen teesit

  • Helsinkiä on kehitettävä tasapuolisesti – kaikki kaupunginosat huomioiden.
  • Asumismenot saatava siedettäviksi – koti Helsingissä ei saa olla liian kallis.
  • Asuntoja rakennettava lisää – asukkaiden tarpeet ja maksukyky huomioiden.
  • Homekoulut kuntoon – samoin päiväkodit! Lasten terveyttä ei saa tärvellä.
  • Vanhusten kotona asumiseen panostettava – palvelut toimiviksi, liikkumisesteet poistettava ja omaishoidon tuki kuntoon.
  • Terveyden edistämiseksi monipuolisia liikuntapaikkoja – myös ikääntyville asukkaille.
  • Siltamäki pidettävä siistinä – kaupungin ja asukkaiden yhteisvoimin.
  • Asukastiloja myös esikaupunkialueille; Korttelitupatoiminnan jatko turvattava Siltamäessä.
  • Koillis-Helsingin liikenneyhteydet pidettävä toimivina – niin julkisen liikenteen kuin autoilevien asukkaiden kannalta.